Akademia "Aktywny Senior" - projekt zakończony

Po okresie społecznej izolacji wszyscy potrzebujemy pozytywnych bodźców, spotkań i odnowienia relacji. I w takim duchu przebiegało spotkanie uczestników Akademii Aktywny Senior. Spotkanie miało charakter uroczysty ponieważ dla uczestników były przygotowane dyplomy oraz pamiątki zwieńczające celujące ukończenie naszej Akademii. ????????????‍????????‍????☺️

Dużo uśmiechów, wiele radości, wspomnień, podziękowań oraz krótki kącik poezji o „Akademii” świadczą o tym, że spotkanie było bardzo udane! ????

I z tego miejsca pragniemy jeszcze raz serdecznie pogratulować osiągniecia złotego wieku z oceną celującą! Życzymy naszym Kochanym Seniorom dalszych sukcesów i realizacji planów w doskonałym zdrowiu.????????????

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, w budynku i tekst „REGIA REGIA REGIA REGIA REGIA REGIA REGIA REGIA REGIA REGIA REGIA REGIA REGIA REGIA GIA A REGIA REGIA 00๐ REGIA REGIA REGIA REGIA REGIA”

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Projekt Akademia „Aktywny Senior” został zrealizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Priorytet I. Edukacja osób starszych; Kierunek działania: Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawo, gospodarka, zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, sport, turystyka, nowe technologie), programy edukacyjne o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu.

Celem głównym projektu było umożliwienie 40 osobom znajdującym się w trudnej sytuacji (po 60 roku życia z terenu miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego) włączenia się i czynny udział w lokalnym życiu społecznym poprzez przełamanie niechęci u osób starszych do zmian i nowości oraz zwiększenia aktywności umysłu, sprawności fizycznej i manualnej. Proponowane działania umożliwiły zagospodarowanie potencjału osób starszych i poprawę jakości ich życia poprzez zwiększenie ich aktywności za równo fizycznej jak i umysłowej poprzez udział w zajęciach sportowych, a także z zakresu kultury, informatyki oraz programów edukacyjnych dot. stężenia się, zdrowa i bezpieczeństwa osób starszych.

Zadanie doprowadziło do aktywizacji i integracji wewnątrzpokoleniowej osób po 60 roku życia, wynikającej nie tylko z udziału ale również z współtworzenia lokalnego życia społecznego, a także poszerzenie wiedzy związanej z samym sobą i funkcjonowaniem w grupie, polepszenie sprawności fizycznej, nabycie nowych umiejętności oraz sposobów spędzania wolnego czasu.

Projekt realizowany był od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

️Biuro Projektu:

Stowarzyszenie dla Przemyśla „Regia Civitas”

ul. Rynek 5, 37-700 Przemyśl

 tel.: 601 363 197, e-mail: akademiaseniorarc@gmail.com

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 

INFORMATOR PRZEMYSKIEGO SENIORA

 

W ramach projektu powstała publikacja pt. Przemyski Informator Seniora, który jest zbiorem cennych informacji, pozwalających korzystać z uroków życia w Przemyślu. Zawarte w broszurze informacje dotyczą ważnych dla każdego seniora tematów m.in. zdrowia, edukacji, kultury i rozrywki ale także pomocy instytucjonalnej i środowiskowej. Informator stanowi krótki i przestępny opis oferty, z jakiej mogą Państwo skorzystać jako mieszkańcy naszego pięknego Przemyśla.

Mamy nadzieję, że poniższa publikacja posłuży Państwu w byciu aktywnym oraz rozwijaniu pasji odkrytych podczas zajęć w Akademii „Aktywny Senior”.

Z życzeniami zdrowia zapraszamy do lektury!

Informator do pobrania:
Przemyski Informator Seniora

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ARCHIWUM AKDEMII

REKRUTACJA

➡️Od 6 lipca br. do 31 lipca br. będą trwały zapisy do naszej Akademii "Aktywny Senior" w ramach, której osoby w srebrnym wieku będą mogły wypełnić swoje życie nowymi treściami, zadaniami i formami, które dają radość oraz stwarzają okazję do integracji.

W ramach akademii będą organizowane m.in.:
✅Warsztaty terapii zajęciowej
✅Warsztaty aktywności ruchowej 
✅Warsztaty sportowo-rekreacyjne w tym Zumba oraz Nordic Walking
✅Warsztaty komputerowe mające na celu zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami 
✅Wykłady dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa 
✅Wycieczka integracyjna 

➡️W celu wzięcia udziału w projekcie należy w okresie od 6 lipca 2020 do 31 lipca 2020 r. poprzez jedną z poniższych form:

  • osobiście w Biurze Projektu lub w punkcie rekrutacyjnym: 
    • Punkt rekrutacyjny: Biuro Rachunkowo Konsultingowe Euro Bilans, ul. Ratuszowa 10, 37-700 Przemyśl
  • pocztą lub kurierem,
  • droga elektroniczną na adres mailowy: akademiaseniorarc@gmail.com (w momencie zakwalifikowania się do projektu należy złożyć formularz w wersji papierowej) - ZALECANY PODCZAS COVID-19

należy złożyć formularz zgłoszeniowy zawierający uzasadnienie chęci udziału w projekcie z własnoręcznym podpisem oraz zapoznać się z regulaminem i potwierdzić jego znajomość. Wraz z kartą zgłoszeniową należy wypełnić niezbędne oświadczenia i zgody, stanowiące integralną część karty.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Seniorów!

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Projekt Akademia "Aktywny Senior" realizowany jest przez Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas" i współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.