Akademia Aktywny Senior +

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, okulary i tekst

Projekt pn. „Akademia Aktywny Senior +” realizowany w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. 

Priorytet I. Aktywność społeczna; która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

REKRUTACJA

➡️Od 13 czerwca br. do 8 lipca br. będą trwały zapisy do naszej Akademii Aktywny Senior+ w ramach, której osoby w srebrnym wieku będą mogły wypełnić swoje życie nowymi treściami, zadaniami i formami, które dają radość oraz stwarzają okazję do integracji.

W ramach akademii będą organizowane m.in.:
✅Warsztaty terapii zajęciowej
✅Warsztaty aktywności ruchowej 
✅Warsztaty sportowo-rekreacyjne w tym Zumba oraz Nordic Walking
✅Warsztaty wykorzystania nowych technologii
✅Warsztaty joga zdrowego kręgosłupa 
✅Warsztaty Język angielski dla Seniora 
✅Cykl wykładów i pogadanek "Świadomy Senior" 
✅Wycieczka integracyjna 
✅Ognisko integracyjne 

➡️W celu wzięcia udziału w projekcie należy w okresie od 13 czerwca br. do 8 lipca br. poprzez jedną z poniższych form: 

  • osobiście w Biurze Projektu lub w punkcie rekrutacyjnym: 
    • Punkt rekrutacyjny I: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl pok. 311 (poziom III)
    • Punkt rekrutacyjny II: Zakład Usług Socjalnych i Edukacji, ul. Katedralna 5/20, 37-700 Przemyśl (piętro I)
  • pocztą lub kurierem,
  • droga elektroniczną na adres mailowy: akademiaseniorarc@gmail.com (w momencie zakwalifikowania się do projektu należy złożyć formularz w wersji papierowej)

należy złożyć formularz zgłoszeniowy zawierający uzasadnienie chęci udziału w projekcie z własnoręcznym podpisem oraz zapoznać się z regulaminem i potwierdzić jego znajomość. Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy wypełnić niezbędne oświadczenia i zgody, stanowiące integralną część formularza.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku zebrania odpowiedniej liczby Uczestników/czek lub wydłużenia procesu rekrutacji w przypadku zwiększenia grupy docelowej w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne:

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Seniorów!

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖