Informacje

Przemyskie Święto Ulic  będzie w tym roku organizowane już po raz trzeci. Święto to ma na celu promocję ulicy Kazimierzowskiej i Franciszkańskiej oraz przyległe, celem reklamy i utrwalania wizerunku firm mających swoje siedziby w obrębie tych ulic  wśród mieszkańców miasta i okolic.

 

Liczymy na pomoc sponsorów, których zapraszamy do skontaktowania się z nami. Zachęcamy również inne stowarzyszenia lub osoby zajmujące się rzemiosłem z okolic Przemyśla, ale i nie tylko, do zaprezentowania swojej oferty podczas Przemyskiego Święta Ulic. Sponsorzy oraz firmy zainteresowane uczestnictwem w imprezie prosimy o kontakt bezpośredni z Robertem Balem, tel. 606 333 570 lub Arturem Komorowskim, tel. 696 265 256.

ZAPRASZAMY INNE STWOWARZYSZENIA ORAZ WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY.

 

Zarówno mieszkańców jak i gości będących z wizytą w mieście

zapraszamy do uczestnictwa.