Akademia "Aktywny Senior"

Projekt Akademia „Aktywny Senior” realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Priorytet I. Edukacja osób starszych; Kierunek działania: Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawo, gospodarka, zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, sport, turystyka, nowe technologie), programy edukacyjne o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu.

Celem głównym projektu jest umożliwienie 40 osobom znajdującym się w trudnej sytuacji po 60 roku życia z terenu miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego włączenia się i czynny udział w lokalnym życiu społecznym poprzez przełamanie niechęci u osób starszych do zmian i nowości oraz zwiększenia aktywności umysłu, sprawności fizycznej i manualnej. Proponowane działania umożliwiają zagospodarowanie potencjału osób starszych i poprawę jakości ich życia poprzez zwiększenie ich aktywności za równo fizycznej jak i umysłowej poprzez udział w zajęciach sportowych, a także z zakresu kultury, informatyki oraz programów edukacyjnych dot. stężenia się, zdrowa i bezpieczeństwa osób starszych.

Zadanie ma prowadzić do aktywizacji i integracji wewnątrzpokoleniowej osób po 60 roku życia, wynikającej nie tylko z udziału ale również z współtworzenia lokalnego życia społecznego, a także poszerzenie wiedzy związanej z samym sobą i funkcjonowaniem w grupie, polepszenie sprawności fizycznej, nabycie nowych umiejętności oraz sposobów spędzania wolnego czasu.

Projekt realizowany jest od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Biuro Projektu:

Stowarzyszenie dla Przemyśla „Regia Civitas”

ul. Rynek 5, 37-700 Przemyśl

 tel.: 601 363 197, e-mail: akademiaseniorarc@gmail.com

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

REKRUTACJA

️Od 6 lipca br. do 31 lipca br. będą trwały zapisy do naszej Akademii "Aktywny Senior" w ramach, której osoby w srebrnym wieku będą mogły wypełnić swoje życie nowymi treściami, zadaniami i formami, które dają radość oraz stwarzają okazję do integracji.

W ramach akademii będą organizowane m.in.:
Warsztaty terapii zajęciowej
Warsztaty aktywności ruchowej 
Warsztaty sportowo-rekreacyjne w tym Zumba oraz Nordic Walking
Warsztaty komputerowe mające na celu zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami 
Wykłady dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa 
Wycieczka integracyjna 

➡️W celu wzięcia udziału w projekcie należy w okresie od 6 lipca 2020 do 31 lipca 2020 r. poprzez jedną z poniższych form:

  • osobiście w Biurze Projektu lub w punkcie rekrutacyjnym: 
    • Punkt rekrutacyjny: Biuro Rachunkowo Konsultingowe Euro Bilans, ul. Ratuszowa 10, 37-700 Przemyśl
  • pocztą lub kurierem,
  • droga elektroniczną na adres mailowy: akademiaseniorarc@gmail.com (w momencie zakwalifikowania się do projektu należy złożyć formularz w wersji papierowej) - ZALECANY PODCZAS COVID-19

należy złożyć formularz zgłoszeniowy zawierający uzasadnienie chęci udziału w projekcie z własnoręcznym podpisem oraz zapoznać się z regulaminem i potwierdzić jego znajomość. Wraz z kartą zgłoszeniową należy wypełnić niezbędne oświadczenia i zgody, stanowiące integralną część karty.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Seniorów!

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Projekt Akademia "Aktywny Senior" realizowany jest przez Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas" i współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.