Organizacja

Pożytku Publicznego

Organizacja pożytku publicznego (OPP) – termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nasze stowarzyszenie od 2019 partycypuje jako aktywny członek posiadający jej status.
Status OPP daje następujące przywileje:

  • możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które wybierają organizację, której chcą przekazać te środki za pomocą odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT;
  • zwolnienie od podatków: dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych; oraz zwolnienie od opłat skarbowych i sądowych;
  • prawo do nieodpłatnego informowania o ich działalności przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

 

Zgodnie z wymogami przepisów prawa i najwyższymi standardami naszego stowarzyszenia, poniżej przedstawiamy Państwu sprawozdania z naszej działalności za rok 2019.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2019.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019 - INFORMACJA DODATKOWA.