Radni

Radni Regia Civitas 2018-2023

W skład Klubu Radnych "REGIA CIVITAS" na lata 2018-2023 wchodzą następujące osoby:


Robert Bal - Przewodniczący Klubu Radnych, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Małgorzata Gazdowicz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Dariusz Lasek - Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia

Bartłomiej Barczak - Przewodniczący Komisji Sportu