Tomasz Kuźmiek - radny Rady Miejskiej

Rodowity Przemyślanin. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na Wydziale Humanistycznym, kierunek: historia. Nauczyciel historii w Gimnazjum nr 5 im św Jana Kantego w Przemyślu. Żonaty, 2 dzieci- córka Joanna - studentka, syn Tomasz uczeń Gimnazjum nr 5 w Przemyślu. Hobby - kolarstwo , narciarstwo. Członek Stowarzyszenia dla Przemyśla Regia Civitas. 

Inicjator i współorganizator wielu działań społecznych na terenie miasta Przemyśla: Święta ulic Franciszkańskiej i Kazimierzowskiej, Maratonu Rowerowego Bike Town, Maratonów Fitness, Turniejów Tenisowych dla dzieci i dorosłych, Biegu Przemyska Dycha, Akcji: "Nie dla Czadu", Turniejów Nordic Walking, Turniejów Koszykarskich dla młodzieży, organizator konkursów historycznych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizator biura bezpłatnych porad prawnych w ramach Stowarzyszenia Regia Civitas.

Działalność samorządowa i społeczna:

Za swoją działalność zawodowa i społeczną odznaczony: